Modellen, handleidingen en richtlijnen

Voor onze leden zijn modellen, handleidingen en richtlijnen beschikbaar zodat zij goed geïnformeerd zijn en professioneel kunnen handelen op dit vlak. Je vindt deze onder DOCUMENTEN.

  • Modelovereenkomst periodieke schenking (met bijbehorende Q en A’s)*
  • Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden
  • Handleiding voor goede doelen die als legataris willen optreden
  • Handreiking verwerking en waardering nalatenschappen vruchtgebruik
  • Afwikkeling van een nalatenschap, vragen en antwoorden uit de praktijk

*NOTA BENE
Nieuwe aanpassing formulier periodieke schenking

N.a.v. van vragen in reactie op het bericht in onze nieuwsbrief van 8 november jl. over het modelformulier ‘periodieke schenking’, hebben wij bij deskundigen navraag gedaan. De conclusie is dat het BSN-nummer op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting moet worden opgenomen in de overeenkomst periodieke schenking. Het goede doel die de schenkingsovereenkomst in bezit heeft, verwerkt hierdoor weliswaar het privacy gevoelige gegeven BSN, maar dit is niet in strijd met de AVG omdat de grondslag hiervoor de wettelijke regeling betreft.

Bewaartermijn
Het goede doel waarmee de overeenkomst wordt gesloten, moet deze bewaren gedurende de tijd dat de schenker recht heeft op giftenaftrek (let op, belastingaangifte kan worden gedaan tot enkele jaren na het jaar waarin de giftenaftrek van toepassing was).

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
Gerelateerde Ledenberichten

Nieuwe aanpassing formulier periodieke...

Op 8 november berichtten wij dat het formulier