Modellen, handleidingen en richtlijnen

Voor onze leden zijn modellen, handleidingen en richtlijnen beschikbaar zodat zij goed geïnformeerd zijn en professioneel kunnen handelen op dit vlak. Je vindt deze onder DOCUMENTEN.

 • Overeenkomst periodieke schenking met toelichting augustus 2019 (met bijbehorende’ Vragen en antwoorden)*
 • Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden
 • Handleiding voor goede doelen die als legataris willen optreden
 • Handreiking verwerking en waardering nalatenschappen vruchtgebruik
 • Afwikkeling van een nalatenschap, vragen en antwoorden uit de praktijk

*NOTA BENE
N.a.v. van vragen over vermelding van het BSN-nummer op Formulier periodieke schenking, hebben wij bij deskundigen navraag gedaan. De conclusie is dat het BSN-nummer op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting moet worden opgenomen in deze overeenkomst. Het goede doel dat de schenkingsovereenkomst in bezit heeft, verwerkt hierdoor weliswaar het privacygevoelige gegeven BSN, maar dit is niet in strijd met de AVG omdat de grondslag hiervoor de wettelijke regeling betreft.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten
 • Alleen leden Handreiking AvG en afwikkeling
 • Alleen leden Bijlage 1 bij Handreiking AVG, registratieformulier
 • Alleen leden Bijlage 2 bij Handreiking AVG, overzicht stukken dossier nalatenschappen
 • Alleen leden Handreiking AVG en werving nalatenschappen met tips
 • Alleen leden Handreiking met betrekking tot een testament met tweetrapsmaking
 • Alleen leden Vragen en antwoorden bij overeenkomst periodieke schenking
 • Alleen leden Overeenkomst periodieke schenking met toelichting aug 2019
 • Alleen leden Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden
 • Alleen leden Handleiding voor goede doelen die als legataris willen optreden
 • Handreiking verwerking en waardering nalatenschappen vruchtgebruik
 • Alleen leden Afwikkeling van een nalatenschap, vragen en antwoorden uit de praktijk
Gerelateerde Ledenberichten

Nieuwe aanpassing formulier periodieke...

Op 8 november berichtten wij dat het formulier