Werving online

Werving via online kanalen wordt door goede doelen steeds vaker ingezet. Uit het onderzoek Wervingslandschap in kaart van Goede Doelen Nederland blijkt dat het meest gebruikte wervingskanaal e-mail is en social media staat op 3. Het onderzoek is uitgevoerd door MWM2 (december 2019- februari 2020).

E-MAILMARKETING 
Voor het versturen van commerciële, charitatieve of ideële e-mails, is toestemming van de ontvanger nodig (opt-in). Dit is vastgelegd in de Telecommunicatiewet, artikel 11.7 (spamverbod). De Telecommunicatiewet bevat specifieke regels over digitale direct marketing (e-mail, sms en app) en telemarketing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet hebben ieder hun eigen regels. Dit verschil in regels is bedoeld om mensen en organisaties te beschermen tegen te veel digitale reclame (spamverbod) en telemarketing.

Volgens de wetgeving moet je de opt-in kunnen aantonen. Er is één uitzondering. Je hoeft geen toestemming te vragen als je eigen bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten. Dit is nader uitgewerkt in de Code reclame via e-mail 2012.

RECLAMECODE SOCIAL MEDIA & INFLUENCER MARKETING 
Naast de algemene regels voor reclame (Nederlandse Reclame Code), is er sinds 2014 een aanvullende reclamecode voor reclame via social media, voorheen de Reclamecode Social media (RSM). In verband met nieuwe ontwikkelingen in marketing is deze code in 2019 geüpdatet en heeft een nieuwe naam kregen: Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Ook voor social media en influencer marketing geldt dat altijd duidelijk moet zijn dat sprake is van reclame. Indien een verspreider (content creator/influencer) een vergoeding in geld of natura ontvangt van de adverteerder, dient dat uitdrukkelijk vermeld te worden in de uiting. Consumenten kunnen klachten bij de Reclame Code Commissie indienen. Bekijk de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing hier.

CROWDFUNDING 
Crowdfunding (ook wel 'publieksfinanciering' genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Bij Crowdfunding wordt het project aangekondigd (via een crowdfundingsplatform) op internet, met het bedrag dat minstens nodig is om het project te realiseren. Via het platform kan online gedoneerd worden, op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Crowdfunding is geschikt voor heel concrete projecten. De doelstelling van het project, de deadline en het streefbedrag moeten haalbaar zijn. Daarnaast biedt crowdfunding de mogelijkheid om wat terug te doen voor de donateur. Kenmerkend voor crowdfunding is de ‘beloning’. Iemand doet een donatie en krijgt in ruil daarvoor een presentje van het goede doel.

Het gebruik van een bestaand crowdfundingplatform heeft als voordeel dat je snel een project kan plaatsen en dat alle functionaliteiten voor een dergelijk platform tot je beschikking staan. De voorwaarden kunnen per platform verschillen. Zo verschillen de kosten voor het gebruik van het platform en de transactiekosten per donatie. Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de initiatiefnemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de donateurs hun geld terug of worden toegezegde donaties niet geïncasseerd.

Op crowdfundingacties van Erkende Goede Doelen houdt het CBF toezicht, maar op alle particuliere initiatieven is geen toezicht. Daarom roept het CBF alle initiatiefnemers van dit soort acties op om zich te verantwoorden over de uiteindelijke besteding van het geld.