Telemarketing

Zonder de steun van het publiek kunnen goede doelen hun werk niet doen. Zij hebben verschillende mogelijkheden om burgers bij hun missie te betrekken en om hulp steun te vragen. Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Bijvoorbeeld via telefonische benadering. Iedere missie heeft een verhaal. Een verhaal dat verteld moet worden en gaat over de maatschappelijke doelstelling en wat bereikt is met de steun die is gevraagd.

Aanpassing wet Telecommunicatie (invoering opt-in)
Nu staatssecretaris Keijzer van EZK de telefonische werving onder een opt-in regiem wil brengen, is het straks voor goede doelen niet meer mogelijk om, zonder toestemming vooraf, hun sympathisanten telefonisch te benaderen voor steun of hulp. Goede Doelen Nederland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat goede doelen wezenlijk anders dan zijn dan commerciële partijen. Daarom is een stevige lobby ingezet om de bijzondere postie van goede doelen onder de andacht te brengen van de politiek en te pleiten voor een verruiming van de klantrelatie. Goede doelen moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en andere sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Lees hier meer over de belangenbehartiging op dit punt.   

Zelfregulering
Als goede doelen het publiek benaderen voor steun is het uitgangspunt dat degene die om steun gevraagd wordt altijd nee mag zeggen en dat een verzoek om daarna niet meer benaderd te worden, wordt gerespecteerd. Niemand zit te wachten op een ongewenst gesprek, burgers niet en dus ook goede doelen niet. Bovendien bellen goede doelen niet lukraak. Zij bellen vrijwel alleen met bestaande donateurs of met mensen die al blijk hebben affiniteit te hebben met het maatschappelijke doel. De praktijk wijst uit dat dit niet leidt tot irritatie, maar juist tot waardevolle en bestendige relaties.

Code Telemarketing
In het kader van zelfregulering is er binnen de sector de code Telemarketing. Deze vorm van zelfregulering is van toepassing op telefoongesprekken tussen goede doelen, commerciële partijen en consumenten. De code is opgesteld door DDMA. Omdat de Telemarketing onder politieke druk staat is zelfregulering van groot belang. Daarom heeft de brede sector deze code onlangs gewijzigd. De klanttermijn is vastgesteld op 3 jaar. Dit betekent dat oud-donateurs nog maar tot drie jaar ná de beëindiging van de financiële klantrelatie gebeld mogen worden. De gewijzigde Code Telemarketing is 1 maart ingegaan (handhaving vanaf 1 juni 2020) en inmiddels ook onderdeel uit van de Reclame Code.  

Een uitzondering op de maximumtermijn van 3 jaar kan door een goed doel aangevraagd worden bij de Klanttermijn Commissie. De aanvraag moet voorzien zijn van een beargumenteerde afweging waarbij het goede doelen de belangen van de impact op de consument afweegt tegenover de belangen van zijn organisatie.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker marketing en fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Kamerbehandeling wetsvoorstel opt-in...

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsv

Amendement verruiming klantrelatie voor...

Op 22 september heeft Tweede Kamerlid Palland (

Gerelateerde Ledenberichten

Resultaten onderzoek wervingskanalen MWM2

Goede Doelen Nederland heeft met een uitgebreid

Europese peiling goededoelensector in COVID-...

De European Fundraising Association (EFA) voert