Collecte

Elk jaar gaan in Nederland ruim 500.000 vrijwilligers met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor het werk van 24 landelijk collecterende goede doelen. De collecte is een echte Hollandse traditie en wordt gewaardeerd door het publiek. Sinds 2010 bestaat in Nederland een landelijk collecterooster, een belangrijk instrument in de zelfregulering.

COLLECTEROOSTER 
In het landelijk collecterooster is te zien welk goed doel in welke week collecteert. Met het hanteren van dit collecterooster zorgen de aangesloten goede doelen voor spreiding van de collecte. 26 Weken per jaar kunnen ingezet worden voor de landelijk collecterende goede doelen. In het rooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning.

De landelijk collecterende goede doelen krijgen een vergunning van de gemeente als ze in het rooster zijn opgenomen. Goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen in gemeentes ook een vergunning krijgen. Zij mogen geld ophalen in één van de collectevrije weken in het landelijke collecterooster. Via het vergunningstelsel wil de gemeente de collectes zoveel mogelijk spreiden in een jaar.

STICHTING COLLECTEPLAN 
Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van de collecterende goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren. Goede Doelen Nederland is toehoorder in het bestuur van Stichting Collecteplan. Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op. CBF stelt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor gemeenten en particulieren.

COLLECTEPROTOCOL 
Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de collectes te waarborgen heeft Stichting Collecteplan in 2007 het Collecteprotocol opgesteld. Het Collecteprotocol bevat richtlijnen en afspraken waaraan alle collecterende instellingen in Nederland zich committeren. Deze richtlijnen en afspraken gaan onder meer over het invoeren van regels rondom de collecte-opbrengst, het instellen van een centraal meldpunt voor klachten (voor collecteorganisatoren en collectanten) en het ‘fraudebestendig’ maken van de collectematerialen. Het protocol is in de afgelopen jaren regelmatig geëvalueerd en aangepast. In de recentste versie van het Collecteprotocol is extra aandacht voor vernieuwing binnen de collecte; digitale processen en gezamenlijke collectes en de algemene verordening gegevensbescherming. Het Collecteprotocol is te bekijken onder ‘DOCUMENTEN’.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Externe links