Wervingsrooster voor Direct Dialogue werving

Eerder hebben wij jullie op de hoogte gebracht van de plannen rondom het wervingsrooster, om het werven van donateurs aan de voordeur te reguleren. Ook stond daarin dat er door onze ALV groen licht is gegeven om de plannen door te zetten.

Het plan was dat de pilotfase dit voorjaar van start zou gaan. Echter, de stuurgroep heeft besloten meer tijd te nemen voor een zorgvuldige juridische uitwerking van de samenwerking en afspraken. We hebben ervoor gekozen dit goed af te ronden voordat de pilotfase begint.

De verschillende partijen die samenwerken aan het platform, zijn:  

  • Goede Doelen Nederland
  • Nederland Filantropieland
  • de brancheorganisatie van DD-bureaus, DDDN
  • CBF
  • Stichting Collecteplan

Daarnaast zijn wij ook in gesprek met de DD-bureaus die niet bij de DDDN zijn aangesloten. Deze bureaus hebben zich inmiddels verenigd in de Vereniging Fieldmarketing Nederland, een stap die wij zeker toejuichen. De stuurgroep is met het bestuur van deze vereniging in gesprek over hun rol en bijdrage in de stuurgroep en het platform, om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak en doelgroep te bereiken met het platform.

Voordat het platform vervolgens definitief als systeem van zelfregulering (inclusief vastgelegde verplichtingen, bevoegdheden en spelregels voor besluitvorming) gelanceerd kan worden, zal het platform nog ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.

Zodra er meer bekend is over de pilot zullen wij dat laten weten. Onze leden die gebruik maken van Direct Dialogue werving houden wij regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van het platform. Daarnaast bespreken wij de voortgang regelmatig met een klankbordgroep, bestaande uit enkele eindverantwoordelijken fondsenwerving uit onze ledenkring.

Meer informatie: Christine van Blitterswijk vanblitterswijk@goededoelennederland.nl

Ledenberichten
Meer ledenberichten