Terugblik op de activiteiten van werkgroep en programmateam schenken en nalaten

In 2017 hebben de werkgroep en het programmateam schenken en nalaten tot nu toe tweemaal vergaderd. De werkgroep houdt zich met name bezig met onderwerpen die de afwikkeling van nalatenschappen betreft en het programmateam met de werving daarvan.

Onderwerpen die in de werkgroep aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld financieel ouderen misbruik, de goede doelen koopovereenkomst en verschillende aspecten van executele.

In het programmateam is o.a. de samenwerking met de notariskoepels (Netwerk Notarissen en Formaat Notarissen) besproken. Zo is een eventueel vervolg webinar op de pilot webinar die in mei 2016 georganiseerd werd met Netwerk Notarissen, afgewogen tegen de mogelijkheid gezamenlijk een video te maken. Ook is na goed overleg besloten tot de samenwerking met NuTestament. De voortgang van de campagne nalaten is iedere vergadering ter sprake gekomen. De online formulierentool van Seneca, met name voor de periodieke schenking, is voor de grotere organisaties interessant. Uitgezocht wordt of er een aanbod voor de kleinere organisaties ontwikkeld kan worden.

Op 14 september 2017 pakken de werkgroep en het programmateam de draad weer op.

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten