Terugblik: inspiratieworkshop Agile en Scrum bij Goede Doelen Nederland

Agile, Scrum en zelforganisatie - wat is dat? Kan je daar iets mee als goed doel? Om hier meer inzicht in te geven gaf de Agile Scrum Group op 29 januari jl. een inspiratieworkshop bij Goede Doelen Nederland.

Na een hartelijk welkom en introductie door Goede Doelen Nederland zijn we van start gegaan. Willemijn van Lier en Ronny Veen hebben de deelenemers, die werken bij verschillende goede doelen, geïntroduceerd in de wereld van Agile en Scrum.

De eerste vraag die centraal stond: Wat is Agile en wat is Scrum?

Samengevat: Het Agile gedachtegoed is ontstaan vanuit de noodzaak om als organisatie mee te kunnen bewegen met een snel veranderende wereld. Agile is een mindset, een set van waarden en principes waar we naar handelen. Scrum is gebaseerd op deze principes. Scrum is ontworpen als een Agile raamwerk waarbinnen men op productieve en creatieve wijze, complexe problemen kan oplossen. Maar wat houdt dat in de praktijk dan in? Het is een manier van werken waarin mensen en hun onderlinge interactie centraal staan (b.v. donateurs, vrijwilligers, administratiemedewerkers, etc.). We willen steeds diensten of producten opleveren die waardevol zijn voor de stakeholders.
Om dit te realiseren werken we in een constant ritme (kort cyclisch) samen met stakeholders, zodat we de juiste dingen doen en snel kunnen blijven inspringen op veranderende wensen.

In de praktijk wordt het werk gedaan door zelforganiserende (project)teams die gefocust werken aan het constant opleveren van kleine behapbare onderdelen van een groter geheel. Bijvoorbeeld een onderdeel van een nieuw op te zetten wervingscampagne. Door het samen te doen (‘actie’), ontdekken we wat het beste werkt en worden we steeds beter. In plaats van overleggen tot we de beste oplossing bedacht hebben.

Tijdens de workshop hebben we de theorie meteen kort toegepast. Met behulp van lego werden vier teams aan het werk gezet om zelf-organiserend een opdracht te realiseren. En dat was nog niet zo makkelijk. Want de theorie is niet ingewikkeld, maar het toepassen in de praktijk blijkt nog best lastig.

Agile Scrum Group is opleidingspartner van Goede Doelen Nederland. Als ontvang je 15% korting op trainingen (zowel open inschrijving als in company) en 15% korting op coaching. Agile Scrum Group helpt organisaties door het trainen, coachen en begeleiden van mensen en organisaties die slimmer en beter willen samenwerken.

Wil je meer weten? Bel Willemijn of Ronny op 020 – 26 14 195 of kijk op www.agilescrumgroup.nl. Zij helpen je graag op weg. Lees meer over de Agile Scrum Group op onze site

Ledenberichten
Meer ledenberichten