Sector stelt Adviescommissie Versterking Giftenaftrek in

Met het oog op de verkiezingen 2021 heeft Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners de Adviescommissie Versterking Giftenaftrek ingesteld. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van deze commissie. De commissie gaat SBF adviseren over vereenvoudiging, verruiming en versterking van de giftenaftrek. Voor de huidige coalitiefracties staat de giftenaftrek niet ter discussie. Maar in de verkiezingsstrijd is het goed denkbaar dat de discussie daarover weer oplaait. 

Bouwstenennotitie voor nieuwe kabinet
Zo heeft het Ministerie van Financiën onlangs de notitie ‘Bouwstenen voor een beter Belastingstelsel’ gepubliceerd voor het volgende kabinet. Hierin zijn diverse scenario’s opgenomen voor een hervorming van het belastingstelsel, waaronder de giftenaftrek. Eén van de opties die wordt geschetst, is het schrappen van de giftenaftrek. Daarom heeft Goede Doelen Nederland samen met de SBF partners het initiatief genomen om de Adviescommissie Versterking Giftenaftrek in te richten met onder meer (externe) experts op het gebied van fiscaliteit. De komende maanden worden de verkiezingsprogramma’s afgerond en op de partijcongressen vastgesteld. Voor die tijd zal Goede Doelen Nederland met de SBF partners, op basis van het advies, inbreng leveren over de giftenaftrek voor de partijprogramma’s.

Opdracht adviescommissie
De opdracht aan de commissie is om advies aan SBF uit te brengen over de mogelijkheden van vereenvoudiging, verruiming en versterking van de giftenaftrek. Onderdeel van het advies is dat ook verkend wordt wat de sector zelf kan doen. Het is goed mogelijk dat dit voor de sector betekent dat een handreiking gedaan moet worden om donateurs te ondersteunen bij de aangifte en daarmee de informatiepositie van de Belastingdienst te versterken. De commissie is inmiddels gestart en zal, met het oog op de afronding van de verkiezingsprogramma’s, in oktober advies uitbrengen aan SBF. De Adviescommissie Versterking Giftenaftrek is als volgt samengesteld:

  • Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
  • Aart Jan de Geus, o.m. bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation
  • Sabine de Wijkerslooth, senior tax manager EY
  • Maiko van Bakel, PWC
  • Wilbert van Vliet, director HVK Stevens
  • Paul Smeets, hoogleraar Universiteit van Maastricht
  • Martin Bauman, Baumannen B.V. (voorheen PWC)
  • Jonathan van Oostenbrugge, senior consultant tax EY ( inhoudelijk secretaris)

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten