Samenwerking ANP Pers Support stopt per 1 januari 2019

ANP Pers Support en Goede Doelen Nederland beëindigen per 1 januari 2019 hun samenwerking. ANP Pers Support heeft hiertoe besloten na een interne reorganisatie waarbij gekozen is voor een nieuwe opzet van het sales team en een andere marktbenadering.

Wij vinden het jammer dat na meer dan 8 jaar onze prettige samenwerking met ANP Pers Support wordt beëindigd. De lopende afspraken met de individuele leden kunnen met één jaar worden verlengd op basis van de bestaande overeenkomst. Medio 2018 zal ANP Pers Support contact opnemen met de gebruikers over voortzetting van de samenwerking.

Ledenberichten
Meer ledenberichten