Resultaten onderzoek wervingskanalen MWM2

Goede Doelen Nederland heeft met een uitgebreid onderzoek onder de leden in kaart gebracht welke kanalen zij inzetten voor de fondsenwerving. Inzichten en cijfers uit dit onderzoek helpen ons de belangen van onze leden goed te behartigen op het moment dat de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek onder druk komen te staan. Het onderzoek is uitgevoerd door MWM2. De resultaten zijn nu beschikbaar.

Respons en weging
Het onderzoek is uitgevoerd onder 128 leden van Goede Doelen Nederland aan de hand van een online vragenlijst. In totaal hebben 82 deelnemers meegedaan van 75 verschillende goede doelen (respons is 59%). Wanneer meerdere deelnemers van hetzelfde goede doel de vragenlijst hebben ingevuld, zijn deze resultaten gewogen, zodat elk goed doel één keer wordt meegenomen in de resultaten.

Resultaten onderzoek
De top 3 van de meest gebruikte wervingskanalen is e-mail, geadresseerde en gepersonaliseerde direct mail en social mediacampagnes. Ongeadresseerde direct mailing wordt het minst gebruikt. Huis-aan-huis werving, straatwerving en geadresseerde niet personaliseerde mailing worden het meest gebruikt om nieuwe donateurs te werven. Met huis-aan-huis werving worden de meeste nieuwe donateurs en de meeste inkomsten geworven. Telemarketing wordt voornamelijk gebruikt om bestaande en oud-donateurs te benaderen. Reclamezendtijd gebruiken goede doelen met als doel om hun missie uit te dragen en naamsbekendheid te creëren en om nieuwe donateurs te werven.

De volledige resultaten zijn voor leden hier te downloaden. Je moet hiervoor ingelogd zijn op je ledenaccount. 

Actuele ontwikkelingen
Voor het werk van goede doelen is het van essentieel belang dat zij een beroep kunnen doen op de steun van het publiek. Dit doen zij immers niet voor zichzelf, maar voor al die miljoenen burgers die willen bijdragen aan een betere en rechtvaardiger samenleving. Er zijn een aantal actuele ontwikkelingen die deze mogelijkheden kunnen beperken.

In de vragenlijst waren de ontwikkelingen rondom de telemarketing, ongeadresseerde post (JA/JA sticker) en het mogelijke verbod op STER-reclame bij de publieke omroep vóór 20.00 uur meegenomen. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen, waardoor de vragen niet meer op de actualiteit berusten. Deze antwoorden zijn daarom niet meegenomen in de publicatie van de resultaten van het onderzoek.

Webinar resultaten onderzoek op 1 december
Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Op dinsdag 1 december van 15.00 – 16.00 uur organiseren we een webinar. Tijdens het webinar worden de resultaten gepresenteerd en gaan we met twee goede doelen hierover in gesprek. Je kunt je alvast aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Meer informatie over het programma volgt.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten