Publicatie NOW-regeling

Afgelopen maandag heeft Goede Doelen Nederland de vaste Kamercommissie SZW per mail benaderd met een dringend verzoek zich in te zetten voor goede doelen om ook gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling). Kamerleden hebben positief op ons verzoek gereageerd. Uit de vandaag gepubliceerde NOW-regeling van SZW blijkt dat goede doelen een beroep kunnen doen op de regeling. Dit is te lezen op pagina 18 van de NOW-regeling. Uiteraard zullen we de NOW-regeling en de toepasbaarheid voor goede doelen nog nader bestuderen.

Alle informatie van de overheid over de NOW-regeling is hier te vinden. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten