Oproep: deelnemers voor de Kennisgroep Vrijwilligersmanagement!

De Kennisgroep Vrijwilligersmanagement is op zoek naar nieuwe leden. De groep volgt en bespreekt de ontwikkelingen op het vakgebied en deelt ervaringen uit de eigen praktijk. Zo worden relevante onderwerpen bespreekbaar gemaakt, met uiteindelijk als doel kennis en deskundigheid bij de leden te vergroten.

Twee maal per jaar organiseert de kennisgroep daarvoor een platformbijeenkomst. De bezoekers van deze bijeenkomsten maken daarbij altijd graag gebruik van de mogelijkheid om te netwerken.

Onderwerpen die eerder in platformbijeenkomsten aan de orde kwamen zijn:

  • Innoveren, hoe doe je dat?
  • Binden, boeien en belonen
  • De supervrijwilliger: over de kracht van enthousiasme!
  • Is jouw organisatie klaar voor de toekomst van vrijwilligersmanagement?

De groep vergadert in principe vier keer per jaar. Daarnaast worden soms in kleinere groepen specifieke zaken voorbereid en/of uitgewerkt.

Voor de huidige samenstelling van de Kennisgroep Vrijwilligersmanagement klik hier. We zouden de groep graag uitbreiden met vrijwilligersmanagers van kleinere organisaties dan nu voornamelijk in de groep vertegenwoordigd zijn. Maar ook werknemers van grotere organisaties zijn vanzelfsprekend welkom.

Half mei is de eerstkomende platformbijeenkomst. De details hierover volgen binnenkort.

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten