NVM en VBO plaatsen modellen bij "specifieke wensen" op website

Wanneer goede doelen erfgenaam of legataris zijn, kunnen zij te maken krijgen met de verkoop van een onroerende zaak. Goede Doelen Nederland heeft een overzicht van specifieke wensen bij taxatie en verkoop van registergoederen opgesteld. Dit moet bevorderen dat registergoederen zo goed en zo snel mogelijk verkocht worden. Daarbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen opbrengst en risico. Zowel de NVM als de VBO plaatsten de modellen op de alleen voor aangesloten makelaars toegankelijke website.

Bij het overzicht van ‘specifieke wensen’ zijn twee model overeenkomsten gemaakt, één voor de verkoop van een eengezinswoning en één voor de verkoop van een appartement. Als basis zijn de modellen gebruikt die zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de VBO makelaars en taxateurs.

Ook bij VastgoedPRO is het verzoek om plaatsing neergelegd.

Ledenberichten
Meer ledenberichten