Nieuwe handleiding voor executeurs bij de afgifte van legaten

Samen met de werkgroep schenken & nalaten heeft Goede Doelen Nederland een handleiding voor executeurs gemaakt die te maken krijgen met een goed doel als legataris.

Er was al een handleiding voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam, maar deze nieuwe handleiding is helemaal toegespitst op de afgifte van legaten.

In de handleiding wordt gemotiveerd aangegeven waarom en op welke manier goede doelen graag worden geïnformeerd. Deze handleiding kan gestuurd worden naar executeurs ter ondersteuning bij de afgifte van een legaat. We hopen hiermee te voorkomen dat ieder individueel goed doel steeds opnieuw moet uitleggen waarom om bepaalde informatie wordt gevraagd en er bij executeurs meer begrip zal ontstaan voor de speciale positie van goede doelen.

Klik hier voor de handleiding in pdf. De handleiding wordt op dit moment vormgegeven en gedrukt. Eind november ontvangt iedere lidorganisatie een aantal exemplaren. Deze zal dan ook online beschikbaar zijn.

In de handleiding wordt ook melding gemaakt van ‘Modellen voor de Financiële Afwikkeling van de Nalatenschap’ (boedelbeschrijving, rekening & verantwoording en verdeling). Deze modellen zijn zeer binnenkort via onze website beschikbaar.

Met vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Margreet Plug via plug@goededoelennederland.nl

Ledenberichten
Meer ledenberichten