Model ‘rekening en verantwoording’ beschikbaar

Samen met de werkgroep Schenken en Nalaten is een model ‘rekening en verantwoording’ ontwikkeld (staat van ontvangsten en uitgaven, voorstel tot verdeling en kwijting en decharge).

Wanneer alle vorderingen uit een nalatenschap zijn geïnd en alle schulden zijn voldaan, de legaten zijn afgegeven en de aanslag erfbelasting is gecontroleerd en voldaan, is het van belang dat de executeur (eventueel in samenwerking met de notaris) rekening en verantwoording aflegt aan de erfgenamen. Na goedkeuring kunnen zij de executeur kwijting en decharge verlenen voor het door hem gevoerde beheer. De rekening en verantwoording bestaat uit een staat van ontvangsten en uitgaven, en de uiteindelijke verdeling van het batig saldo van de nalatenschap, minus eventueel al eerder uitgekeerde voorschotten. Na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van ieder van de erfgenamen waarin zij de executeur kwijting en decharge verlenen, kan de executeur overgaan tot uitkering van de erfdelen.

De ontwikkelde modellen kunnen aan een executeur ter beschikking worden gesteld. Zeker voor een niet ervaren executeur kunnen de modellen zeer behulpzaam zijn.

Ledenberichten
Meer ledenberichten