Meld je aan voor de collectieve audit door DMCC

Ook dit jaar kun je deelnemen aan de collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing. De collectieve audit geeft inzicht in de naleving van de wet- en regelgeving bij de bureaus die je inschakelt bij fondsenwerving. Deze audit wordt door DMCC uitgevoerd en is alleen toegankelijk voor leden van Goede Doelen Nederland. Neem je deel, dan kun je zelf aangeven welke bureaus je wilt laten bezoeken. De collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing gaat in oktober van start. Je kunt je hiervoor aanmelden tot uiterlijk 24 september.

WAAROM MEEDOEN?
Met de invoering van de opt-in voor Telemarketing  is zorgvuldigheid belangrijker dan ooit. Zo is het aantoonbaar zorgdragen voor het compliant werven van donateurs ook een belangrijke wijziging in de wet. Zowel volgens de Telecomwet als de AVG zijn organisaties verplicht om passende maatregelen te nemen om te waarborgen dat leveranciers conform wet- en regelgeving handelen. Door deel te nemen aan de Collectieve Compliance Audit geef je invulling aan deze verplichting. Met de rapporten kun je verbeterpunten met de bureaus bespreken, vragen om verbeterplannen en deze aansturen.  

OVER DE AUDIT
Goede Doelen Nederland faciliteert deze collectieve audit al vijf jaar in samenwerking met DMCC  die  audit uitvoert. De audit bestaat uit een aantal onderdelen:

Locatieaudit: tijdens een locatieaudit bezoekt DMCC een locatie van de leverancier*. Hier opereert DMCC als toezichthouder en bekijkt of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors van DMCC kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie.

Contactanalyse(s) telemarketing: aan de hand van een steekproef luistert DMCC gevoerde telemarketinggesprekken (over een meetperiode van drie maanden) na en beoordeelt deze op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Code Telemarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Contactanalyse(s) direct dialogue: aan de hand van een steekproef belt DMCC aan de deur, op straat of op een evenement geworven donateurs na en beoordeelt gevoerde gesprekken op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Gedragscode Fieldmarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

RESULTATEN
De opdrachtgever ontvangt de uitslagen van de door jullie opgegeven leveranciers. Daarnaast worden de resultaten van de audits als anonieme benchmark gedeeld met alle deelnemers.

KOSTEN
Door deze audits collectief aan te bieden kan DMCC de audits uitvoeren tegen gereduceerde tarieven:
Optie 1 - locatieaudit, deelnemersprijs: € 850,- (per bureau/vestiging).
Optie 2 - contactanalyse(s), deelnemersprijs: € 850,- (per bureau/vestiging)
Optie 3 - locatieaudit + contactanalyse(s). Je kunt ervoor kiezen om zowel een locatieaudit als contactanalyse te doen op het telemarketing- of direct dialogue kanaal. Deelnemersprijs: € 1495,- (per bureau/vestiging).

AANMELDEN
Wil je meer weten of meedoen met de collectieve audit? Neem contact op met Leontien Heck-Daum van DMCC (leontien.daum@dmcc.nl / 06 - 19 41 48 43).

DMCC is partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven. De korting voor de collectieve audit is al in dit aantrekkelijke tarief verwerkt.
 

*) Afhankelijk van de coronasituatie op dat moment worden de locatie audits bij voorkeur op locatie uitgevoerd. Indien dit niet conform de dan geldende regels is, worden deze op afstand uitgevoerd.

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten