Maximumbedragen Beloningsregeling Directeuren geïndexeerd

De maximumbedragen voor het jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I worden met ingang van 1 januari 2018 met 1,4% geïndexeerd. Deze indexering volgt uit de cao Rijk.

Eind 2017 is er overeenstemming bereikt over de cao Rijk 2017. De cao Rijk 2017 gaat uit van een indexering met 1,4%. Dit heeft consequenties voor de beloningsregeling directeuren, namelijk voor de functiegroepen C t/m I.

De Adviescommissie Beloningsregeling heeft het bestuur van Goede Doelen Nederland geadviseerd om het jaarinkomen van de functiegroepen C t/m I per 1 januari 2018 te indexeren met 1,4%. Het bestuur van Goede Doelen Nederland heeft conform het advies van de commissie besloten. Daarna is aan de Commissie Normstelling gevraagd deze aanpassing ook in de Erkenningsregeling te willen doorvoeren. De Commissie Normstelling heeft inmiddels besloten dat te doen. Berichtgeving aan alle erkende organisaties volgt nog.

Klik hier voor de link naar het aanhangsel bij de beloningsregeling met daarin de aangepaste bedragen.

Ledenberichten
Meer ledenberichten