Ledenonderzoek 2018

Goede Doelen Nederland is gestart met een groot ledentevredenheidsonderzoek. Mede door het invoeren van de Erkenningsregeling groeit de vereniging in omvang en diversiteit. Met het onderzoek, zoals opgenomen in het activiteitenplan 2018,  wordt inzicht verkregen in de wensen van de leden voor de toekomst en uiteraard in het functioneren van Goede Doelen Nederland op dit moment. Een belangrijk onderzoek dus voor de vereniging en haar leden.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst (kwantitatief) en een aantal sessies en interviews met leden (kwalitatief). Er is inmiddels een start gemaakt met het kwantitatieve gedeelte. Alle organisaties hebben een verzoek gekregen om deel te nemen aan het onderzoek. De inzichten uit dit kwantitatieve onderzoek worden vervolgens gebruikt voor het kwalitatieve gedeelte dat in november gepland staat. Als het onderzoek volgens planning loopt, is er in december een voorlopige eindrapportage beschikbaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door MWM2. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten