Kosteloos ontwikkeladvies voor secretariële medewerkers

Sinds kort is er de mogelijkheid om secretariële medewerkers van 45 jaar en ouder (bijv secretaresses, office-managers, management-assistenten, secretariaatsmedewerkers) kosteloos door een loopbaanadviseur te laten ondersteunen. Het betreft de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies' van het ministerie van SZ. Deze regeling is recent ingegaan en stelt per medewerker hiervoor een bedrag van € 600 beschikbaar.

Het doel van het' Ontwikkeladvies' is dat het medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de medewerker. Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan waarin de medewerker heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om gemotiveerd en fit aan het werk te blijven tot het pensioen. Het is vergelijkbaar met een gratis APK voor de medewerker en een mooie kans om even stil te staan bij het werk en de persoonlijke ontwikkeling. Ongeacht in welke situatie de medewerker zich bevindt is dit in het kader van duurzame inzetbaarheid altijd nuttig om te doen.

Voor meer informatie zie hier.

De ontwikkel-advies trajecten kunnen worden uitgevoerd door Diederik van Dorth, loopbaanadviseur en verbonden aan het loopbaanplatform van Goede Doelen Nederland. Hij verzorgt ook de administratieve afhandeling en verantwoording naar het ministerie van SZW. Je hebt daar dus verder geen omkijken naar.

Is dit interessant voor een of meer van je medewerkers of wil je hierover meer weten, neem dan contact op met Diederik via 06-53862788 of info@diederikvandorth.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten