Kom je ook naar de ALV 21 juni?

Op donderdag 21 juni a.s. om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) is er weer een reguliere ALV bij Goede Doelen Nederland in Amsterdam. Je kan je nu inschrijven via aanmelden@goededoelennederland.nl.

We starten met een voorprogramma over het gezamenlijke Actieplan Integriteit. We praten je graag bij over het Actieplan dat is opgesteld naar aanleiding van de misstanden rondom grensoverschrijdend gedrag bij internationale hulporganisaties. Het Actieplan Integriteit richt zich niet alleen op internationale hulporganisaties, maar is relevant voor alle goede doelen.

Daarna start de ALV om 14.15 uur met een presentatie over de Impact Challenge. We willen graag stilstaan bij de ambities voor de komende jaren. Ook staan we in deze ALV opnieuw stil bij de kwestie van de kostennorm als onderdeel van de Erkenning. Eind vorig jaar is besloten om een Werkgroep Kengetallen in te stellen die onderzoek zou doen naar de mogelijkheden om tot een beperkte set van kengetallen te komen. De ledenvergadering zal zich moeten uitspreken over de bevindingen en het advies van de Werkgroep.  

Andere onderwerpen zijn o.a.:

  • Positie Adviescommissie Beloningsregeling in het Erkenningsstelsel 
  • Stand van zaken Giftenaftrek (n.a.v. recent overleg met de staatssecretaris en het Algemeen Overleg van 20 juni)
  • Jaarverslag 2017
Ledenberichten
Meer ledenberichten