Goede Doelen Gids 2018 in de maak!

Binnen 2 weken krijgen leden – zoals ieder jaar - een verzoek om informatie aan te leveren voor de nieuwe Goede Doelen Gids. Deze mail richten wij aan de eindverantwoordelijken voor communicatie. De informatie kan zoals voorheen in onze editor worden ingevoerd. 
Het bijzondere van de gids is dat mensen er de contactpersonen voor nalaten bij de goede doelen in kunnen vinden.
De gids krijgt een nieuwe vormgeving. Hiervan zal een voorbeeld in de editor worden opgenomen.
De nieuwe gids wordt in februari 2018 gepubliceerd.
Zoals gewoonlijk kunnen ook niet-leden tegen betaling in de gids worden opgenomen (uitsluitend organisaties in het bezit van de erkenning).

Ledenberichten
Meer ledenberichten