Gezocht: nieuw bestuurslid Goede Doelen Nederland

Door het vertrek van Eva Scholte is er een vacature ontstaan in het bestuur. Leden worden van harte uitgenodigd voordrachten te doen of zichzelf kandidaat te stellen. Idealiter is het bestuur met 7 á 8 leden een goede afspiegeling van de ledenkring, indien er een goede mix is van directeuren uit verschillende deelsectoren en met variëteit in omvang van de organisaties en een goede verhouding man/vrouw. Daarom nodigen we nadrukkelijk kandidaten uit die werkzaam zijn in het aandachtsgebied ‘welzijn’ of ‘natuur & milieu’. Klik hier voor het algemeen profiel voor bestuurslid van Goede Doelen Nederland.

Het bestuur kijkt uit naar enthousiaste kandidaten. Wij streven er naar op de ALV van 15 december het nieuwe bestuurslid voor te dragen aan de leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan van Berkel j.v.berkel@leprastichting.nl of met Gosse Bosma bosma@goededoelennederland.nl.

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten