Gesprek met banken over afstorten collecteopbrengst

Goede Doelen Nederland en Stichting Collecteplan hebben eind april per brief spoedoverleg gevraagd met ABN AMRO, ING en de Rabobank over de problemen die zijn ontstaan rondom het afstorten van de collecteopbrengsten.

Jaarlijks collecteren meer dan 650.000 vrijwilligers voor 25 erkende goede doelen. Zij gaan met een collectebus langs de deuren en halen ruim 35 miljoen euro contant geld op voor een rechtvaardige, gezonde en duurzame samenleving.

De infrastructuur voor het afstorten van de collecteopbrengsten is de laatste tijd zo veranderd dat vrijwilligers bijna onmogelijk het opgehaalde geld veilig kunnen afstorten. Zo moeten vrijwilligers het muntgeld bijvoorbeeld op een andere locatie afstorten dan de biljetten. Nog niet overal zijn Geldmaat automaten beschikbaar, terwijl banken wel filialen sluiten. Vrijwilligers moeten daardoor soms grote afstanden afleggen om te kunnen afstorten. Bovendien is het ook niet mogelijk om met een pas van een andere bank geld af te storten bij de geldmaatbanken (ABN AMRO, Rabobank en ING). Gevolg is dat vrijwilligers afhaken in een tijd dat de beschikbaarheid van vrijwilligers al is afgenomen in verband met corona.

Goede doelen Nederland en Stichting Collecteplan hebben eind april per brief de banken gevraagd om met grote spoed maatregelen te nemen om te voorkomen dat vrijwilligers massaal afhaken. Dit zal namelijk grote gevolgen hebben voor het werk van goede doelen.

In reactie op onze brief is er inmiddels een afspraak met de banken voor een spoedoverleg ingepland.  

Lees hier (achter de inlog) de brief aan de banken. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten