Gedragscode Fondsenwerving in de maak

Goede Doelen Nederland werkt, samen met Nederland Filantropieland en enkele van onze leden, aan een algemene richtlijn en gedragscode voor fondsenwerving. Er bestaan ontzettend veel verschillende codes, richtlijnen, regelgevingen en dergelijke, maar het aanbod aan richtlijnen is wel versnipperd en hier en daar verouderd. Wij willen dit graag samenvoegen en herschrijven tot één nieuwe algehele en algemene gedragscode, waar de gehele sector profijt van heeft. We zijn inmiddels al druk aan het schrijven. Wil je meedenken en meelezen? Neem dan contact op met Christine van Blitterswijk vanblitterswijk@goededoelennederland.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten