Feiten & cijfers en directiesalarissen 2016 staan vanaf nu online

Vanaf 19 oktober staan de resultaten van het sectoronderzoek onder onze leden (cijfers over 2016) online op de website van Goede Doelen Nederland en goededoelen.nl. Dit jaar hebben 128 van de 154 leden deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 83% van het ledenbestand. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale samenwerking en Welzijn & cultuur.

Samenvatting resultaten sectoronderzoek 2016
In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2016 € 2,4 miljard besteed aan hun doel. Dat is ruim 8% meer dan in 2015. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 87%. Dit was in 2015 nagenoeg hetzelfde.

De totale inkomsten bedroegen in 2016 € 2,8 miljard en zijn ten opzichte van 2015 gestegen met 6,4%. De toename trad op bij grote en kleine organisaties, maar bij de middelgrote organisaties was sprake van een daling. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen met 5%. Ten opzichte van 2015 nam bij alle aandachtsgebieden het aandeel van eigen fondsenwerving in de totale inkomsten toe. Inkomsten uit nalatenschappen zijn belangrijk en vormen 22% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving.

In 2016 is de steun uit de samenleving onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2015 is het aantal leden en donateurs met bijna 8% gestegen.

Directiesalarissen
Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) van de aan het onderzoek deelnemende organisaties, was op full time basis € 100.510. De directiesalarissen van 2016 zijn hier te vinden.

Klik hier voor de feiten en cijfers 2016. 

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten