Een nieuwe handleiding voor executeurs

Goede Doelen Nederland heeft samen met de Werkgroep Schenken en Nalaten een nieuwe handleiding voor executeurs gemaakt. De handleiding is bedoeld voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als legataris. Er was al een handleiding voor de executeur die te maken krijgt met een goed doel als erfgenaam. Per type legaat wordt aangegeven welke informatie een goed doel van de executeur graag wil ontvangen en waarom.

We hopen dat deze handleiding bijdraagt aan begrip voor de positie van goede doelen en hun vraag om informatie door de executeur beter wordt begrepen.

De handleiding is digitaal al te vinden op de site. Alle leden krijgen in februari  een aantal exemplaren toegestuurd. De handleiding kan worden besteld via info@goededoelennederland.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten