Donateur belangrijk maar nog niet het uitgangspunt

Dit was de conclusie van het onderzoek over donateursgerichte fondsenwerving. De bijeenkomst over de resultaten bij Goede Doelen Nederland was met ruim zestig goede doelen een groot succes. ‘Hoe donateursgericht is de fondsenwerving in Nederland? Dit was de centrale vraag in het onderzoek onder de 100 grootste fondsenwervende organisaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dunck Loyalty Marketing in opdracht van De Toekomst van Fondsenwerving. Op 27 september werden de resultaten gepresenteerd bij Goede Doelen Nederland.

Top vier uitdagingen
Met een opkomst van meer dan zestig goede doelen was de bijeenkomst een groot succes. Met een interactieve webtool via de mobiele telefoon werden de aanwezigen door de uitkomsten van het onderzoek van Dunck heen geleid. Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst gingen Hans Broodman en Reinier Spruit met de goede doelen in gesprek over de uitkomsten. Al is iedereen het eens met de noodzaak van een donateursgerichte aanpak, er zijn nog de nodige uitdagingen aan te gaan. Als grootste uitdaging werd genoemd het beschikken over de juiste ondersteunende systemen, gevolgd door het maken van de juiste fondsenwervingstrategie. Op de derde plek stond het voorop stellen van lange termijn doelen in plaats van korte termijn doelen, wat nu bij veel organisaties nog het geval is. Op de vierde plek stond meer aandacht voor het in huis halen van de juiste vaardigheden en expertise.  

Samenvatting resultaten
Uit het onderzoek kwam dat meer dan 75% van de respondenten het onderhouden van relaties met donateurs minstens zo belangrijk vindt als het werven van nieuwe donateurs. En 80% geeft aan de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van donateursrelaties goed te hebben belegd. Meer dan 70% heeft een programma om de donateur te verwelkomen bij de organisatie en van de respondenten die dat niet doen geeft 88% aan dit volgend jaar wel te gaan doen.

Tegelijkertijd heeft meer dan 50% het onderhouden en ontwikkelen van relaties met donateurs niet vastgelegd in een strategisch plan. En stuurt 30% zelden of nooit communicatie naar donateurs zonder giftverzoek. En 60% vraagt zelden of nooit aan donateurs welke verwachting zij hebben van de relatie met het goede doel.

Gezamenlijke conclusie
Het belang van het centraal stellen van de donateur bij fondsenwerving wordt breed erkend. Veel organisaties zijn daar ook in de praktijk mee bezig en hebben plannen om dat komend jaar nog meer te doen. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen en te leren van elkaar. De echte omslag van niet alleen de donateur welkom heten, af en toe bedanken en vragen naar zijn/haar mening naar het daadwerkelijk centraal stellen van de donateur bij alle fondsenwervende activiteiten en beslissingen moet de komende jaren nog gaan plaatsvinden. En De Toekomst van Fondsenwerving zal zich met haar meer dan 100 vrijwilligers en samen met haar partners zoals o.a. Dunck Loyalty Marketing en Goede Doelen Nederland blijven inzetten om aan die omslag een bijdrage te leveren.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Ledenberichten
Meer ledenberichten