De ‘Toekomst van Fondsenwerving’

Met de Toekomst van Fondsenwerving is er een beweging gestart om tot een cultuuromslag te komen in de fondsenwerving. Van transactiegerichte fondsenwerving naar meer aandacht voor de relatie met de donateur. De initiatiefnemers van de ‘Toekomst van Fondsenwerving’, Reinier Spruit en Hans Broodman, werken hierin samen met fondsenwervers en een aantal organisaties waaronder Goede Doelen Nederland. 

Doel is om fondsenwervers handvatten te bieden om met praktisch advies en praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan met een donateur gerichte cultuur.

Goede Doelen Nederland wil vooral kijken hoe we de principes van De Toekomst van Fondsenwerving nog breder binnen organisaties kunnen verankeren.

Meer info is hier te lezen.

Ledenberichten
Meer ledenberichten