D2D Protocol

Op 3 en 17 november waren er persconferenties over respectievelijk de extra maatregelen van het Kabinet en de versoepeling van de maatregelen vanwege de situatie rondom het aantal corona besmettingen. Op grond van de extra maatregelen van 3 november is het bestaande protocol voor D2D-werving in tijden van corona aangepast. De versoepeling van de maatregelen die 17 november werden aangekondigd gaf geen aanleiding voor aanpassing van het protocol.  

Consequenties voor protocol
Direct na de persconferentie van 3 november heeft de Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland overleg gehad over de mogelijke consequenties voor het nu gehanteerde coronaprotocol. Daarna is dit besproken met het CBF en de brancheverenigingen VFN, DDDN en Goede Doelen Nederland. Dit zijn de partijen die betrokken zijn bij de Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving (Stichting RHAHW) die naar verwachting deze week officieel wordt opgericht. Het overleg heeft geleid tot dit aangepaste protocol en is inmiddels op de website van het CBF geplaatst. De persconferentie van 17 november heeft geen consequenties voor het huidige aangepaste protocol.  

Stichting RHAHW
De stichting RHAHW rekent het tot haar taak een protocol beschikbaar te stellen waarin wordt vastgelegd hoe een verantwoorde werving kan plaatsvinden voor erkende goede doelen in tijden van corona. Belangrijk is wel dat goede doelen in relatie met hun wervingsbureau altijd aanvullende, eventueel strengere, richtlijnen kunnen overeenkomen dan in het protocol zijn vastgelegd. Dit is expliciet tussen betrokken partijen afgesproken.

Afstemming na iedere persconferentie
Vanaf 3 november vindt na iedere persconferentie van het Kabinet overleg met het bestuur van de stichting RHAHW plaats om te bepalen of het protocol, gezien de actualiteit, moet worden aangescherpt. Daaraan vooraf gaat een overleg met de Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland om input op te halen. Het is de bedoeling dat binnen de stichting RHAHW een Klankbordgroep wordt ingericht onder meer bestaande uit medewerkers van goede doelen. Zolang deze Klankbordgroep nog niet is samengesteld en functioneert, blijft de Werkgroep Wervingsrooster in elk geval in functie.

Binnenkort worden alle goede doelen die aan D2D-werving doen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom het Wervingsrooster, zoals de inmiddels opgerichte stichting RHAHW. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten