CSS Benchmark 2020: de steunintentie van donateurs neemt opnieuw toe

De resultaten van de Charity Support Score (CSS) benchmark 2020 van Dunck zijn bekend. In deze benchmark worden Nederlandse goede doelen jaarlijks met elkaar vergeleken op de belangrijkste graadmeter voor donateursloyaliteit: de Charity Support Score. Je kunt de resultaten van 2020 nu hier downloaden.

Samenvatting resultaten
In 2020 variëren de scores bij de goede doelen van +44 t/m +92, met een gemiddelde score van +73. Een gemiddelde score van +73 betekent dat 79% van de structurele donateurs van plan is om een goed doel te blijven steunen in de komende jaren. Gemiddeld is 6% van plan is om steun op te zeggen. Ook is er een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren onder de deelnemers die ieder jaar aan het onderzoek meedoen. Hierbij wordt zelfs een gemiddelde score van +75 gemeten, een mooie verbetering ten opzichte van 2019, toen een gemiddelde score van +72 werd gemeten. De steunintentie van donateurs neemt dus opnieuw toe dit jaar. Een belangrijke reden voor deze stijging is het feit dat goede doelen in de fondsenwerving de donateur steeds meer centraal zetten.  

Over de CSS benchmark
De CSS benchmark is in 2014 ontwikkeld voor goede doelen op basis van eerdere wetenschappelijk onderzoeken en eigen onderzoeken van Dunck. In 2020 hebben in totaal 21 goede doelen, met CBF keurmerk, aan de benchmark deelgenomen. De CSS scores zijn gemeten onder structurele donateurs die per e-mail bereikbaar zijn. Een score tussen -100 en +100 is mogelijk.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze benchmark of wil je in 2021 ook deelnemen? Neem dan contact op met Remko Nooijen, Loyalty Insight Consultant bij Dunck via: rnooijen@dunck.nlDunck is leverancier van Goede Doelen Nederland.

Ledenberichten
Meer ledenberichten