Bureau Nalatenschappen introduceert benchmarktool

Deelnemers van Bureau Nalatenschappen krijgen gratis toegang tot een unieke benchmarktool voor nalatenschappen. Met de benchmarktool wordt inzicht verkregen in de ontwikkelingen van nalatenschappen. Via een interactief dashboard kunnen de deelnemers elke gewenste analyse uitvoeren.

Bureau Nalatenschappen ondersteunt goede doelen bij de afwikkeling van nalatenschappen. Op dit moment maken 20 goede doelen gebruik van Bureau Nalatenschappen. Jaarlijks neemt Bureau Nalatenschappen ruim 1.400 dossiers in behandeling. In totaal zijn ruim 8.000 dossiers geregistreerd in een centrale database. De benchmarktool ontsluit de waardevolle data uit deze dossiers via interactieve rapportages. Met de tool kunnen op diverse onderwerpen analyses uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld profielen van erflaters, doorlooptijden van dossiers, gemiddelde opbrengsten en waardeontwikkelingen van onroerend goed. Daarnaast is het voor deelnemers eenvoudig om verbanden te leggen en verdiepende analyses uit te voeren. Zo ontstaan waardevolle inzichten voor ieder goed doel dat grip op het onderwerp nalatenschappen wilt krijgen.

Voor de ontwikkeling van de benchmarktool is gebruik gemaakt van Qlikview, een oplossing van Qlik. Ifunds heeft de inrichting van de rapportages en de hosting van de oplossing verzorgd. Voor meer informatie over Bureau Nalatenschappen of de benchmarktool kunt u contact opnemen met Linda de Kleuver (manager Bureau Nalatenschappen) via dekleuver@goededoelennederland.nl of 06-15209434.

Hieronder een indruk van de structuur van de tool:

Ledenberichten
Meer ledenberichten