Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2019

In de ALV van 29 november 2018 is besloten de formele afhandeling van de aanpassing van het huishoudelijk reglement te combineren met de eerste bestuursvergadering in 2019. Dit betekent dat op 24 januari een bijzondere ledenvergadering plaatsvindt met als enige agendapunt de wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor geen quorumvereiste geldt. Leden hoeven zich dus niet verplicht te voelen hierbij aanwezig te zijn.

Ledenberichten
Meer ledenberichten