Bijeenkomsten marketing & fondsenwerving afgelopen jaar en komend jaar

In 2017 hebben we op het gebied van marketing en fondsenwerving mooie bijeenkomsten georganiseerd, waar veel leden op af zijn gekomen. Ook voor 2018 hebben we weer een aantal inspirerende sessies in de planning.

Terugkijkend hadden we bijvoorbeeld met Werkgroep Innovatie een inspiratiesessie met spreker Steven van Belleghem, schrijver van ‘When Digital Becomes Human’, waar ruim honderd leden op af zijn gekomen. Met Werkgroep Binding organiseerden we een bijeenkomst met MICompany. Zij lieten ons zien hoeveel informatie we uit data kunnen halen en hoe we daarmee concreet invulling kunnen geven aan het binden van relaties. Met enkele goede doelen en Werkgroep Binding zijn we nu de mogelijkheden aan het inventariseren of we met een aantal goede doelen en MICompany een dergelijke ‘Analytical Suite’ kunnen bouwen. Wil je hierbij aansluiten? Laat het ons weten. 

In 2018 willen wij met Werkgroep Binding in juni een bijeenkomst organiseren over segmentatie. Met Werkgroep Innovatie willen we nog voor de zomer een bijeenkomst organiseren gericht op kleinere goede doelen, om hen handvatten te bieden innovatie op de agenda te zetten binnen de organisatie.

Houd onze agenda in de gaten voor deze en alle andere bijeenkomsten en schrijf je tijdig in.

Meer informatie: Christine van Blitterswijk, vanblitterswijk@goededoelennederland.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten