Besluit over aanpassing beloningsregeling tijdens extra ALV op 12 oktober

Op 24 augustus jl. is op de website een oproep aan de leden geplaatst om commentaar te geven op de voorgestelde aanpassingen van de beloningsregeling. Het bestuur deed deze voorstellen voor aanpassing tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni jl. Om de leden de tijd te geven hierover met hun eigen toezichthouder te overleggen, is besloten om de besluitvorming in een extra ledenvergadering te laten plaatsvinden. Deze ledenvergadering staat gepland op 12 oktober a.s.

De termijn om commentaar te leveren is inmiddels (per 1 september) verlopen. Acht organisaties maakten van deze mogelijkheid gebruik.

Klik hier voor het advies van het bestuur en de aangepaste beloningsregeling.

Ledenberichten
Meer ledenberichten