AWVN organiseert op 2 februari een sessie over ‘Het nieuwe beoordelen’

AWVN organiseert op vrijdagochtend 2 februari een 'Inspiratiesessie ‘Het nieuwe beoordelen’. Vragen die tijdens deze sessie aan de orde komen: wat is het nieuwe beoordelen? Hoe werkt het? Past het bij elke organisatie? Hoe past het in breder DI-beleid? De sessie is het tweede deel uit een reeks.

Hieronder vind je de toelichting die AWVN op de sessie geeft:

"Een nieuw jaar, dus een nieuwe P&D-cyclus met uw medewerkers? Of past deze methodiek in 2018 niet meer helemaal bij uw organisatiedoelstellingen, uw HR-strategie en de gewenste organisatieontwikkeling? Op 2 februari organiseren we een inspiratiesessie over Het nieuwe beoordelen. Met praktijkbijdragen van werkgevers: ABN Amro en zorginstelling Amerpoort.
De traditionele beoordelingscyclus doet allang niet meer wat we willen. Steeds meer werkgevers experimenteren daarom met Het Nieuwe Beoordelen. Tijdens deze tweede sessie komen twee werkgevers aan het woord over het nieuwe beoordelen in hun organisaties. Martijn Meiberg, projectleider performance management bij ABN AMRO Bank: ‘Doen we het als organisatie goed of kan het beter? Wij vinden dat het anders, beter kan. We streven een nieuwe vorm van Performance Management na die goed is voor de organisatie en die ervoor zorgt dat onze mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Vanuit intrinsieke motivatie, waarbij goede prestaties op een andere manier beloond worden. Graag nemen we je mee in de gedachtenlijnen van ons toekomstige Performance Management.’ Daarnaast kan u in gesprek met Paul Willems, bestuurder bij zorginstelling Amerpoort: wat betekent het nu écht voor een organisatie als je het gesprek over functioneren anders gaat voeren? Bij Amerpoort is sinds eind 2017 de knop om en kunnen de 2.500 medewerkers kiezen om het functioneringsgesprek in teamverband te voeren. Een vraaggesprek met de bestuurder, een manager en een zorgprofessional geeft zicht op de dynamiek die dat oplevert. Vragen die tijdens deze sessie aan de orde komen: wat is het nieuwe beoordelen? Hoe werkt het? Past het bij elke organisatie? Hoe past het in breder DI-beleid?”

Praktische informatie
Kosten:  € 150,- voor deze sessie (tweede deel van een drieluik).
De tweede inschrijving van dezelfde organisatie krijgt 50% korting.
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Aanmeldingen via mevrouw Jacqueline Kooi, kooi@awvn.nl onder vermelding van je naam en de namen van eventuele collega’s met adresgegevens. Vermeld ook de naam van de sessie.
Op vrijdagochtend 16 februari organiseert AWVN de derde sessie in de reeks onder de titel ‘Eigenaarschap vanuit HR-beleid’.

Ledenberichten
Meer ledenberichten