Aanpassing normen Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling wil de normen van de Erkenningsregeling aanpassen. De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen waarbij, op één uitzondering na, geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000 per jaar. Deze vallen nu in categorie A.

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen en de consultatie vind je hier.
Meer informatie over de Erkenningsregeling vind je hier 
Meer informatie over de en de Commissie Normstelling vind je hier 

 

Ledenberichten
Meer ledenberichten