18 maart online Lentekring voor secretarissen over integriteit in beleid en praktijk

De online Lentekring voor secretarissen is op 18 maart van 11.00 tot 12.30 uur. De Lentekring gaat over integriteit in beleid èn praktijk. Moderator Joost Oostlander (Unicef) stelt vragen als: Wat heb je in je organisatie geregeld op het gebied van integriteit? En: hoe werkt het in de praktijk? en we wisselen ervaringen uit.

We willen ervaringen uitwisselen en zo van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Zou je vooraf deze korte enquête willen invullen?  

Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Een paar dagen voor aanvang ontvang je de link naar de lentekring.

Heel graag tot 18 maart!

Ledenberichten
Meer ledenberichten