Arbo Oplossingenboek

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en werknemers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. Het digitale Arbo Oplossingenboek geeft een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico's met daarbij gezonde en veilige oplossingen. Zo kunnen arbeidsrisico’s op de werklocaties voorkomen of verminderd worden. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgeversvereniging AWVN. 

Onderwerpen:

  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA) met daarbij aandacht voor agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk
  • werkomgeving met daarbij aandacht voor beeldschermwerk
  • kantooromgeving, omgevingsfactoren en werkplekinrichting

Het oplossingenboek is een dynamisch product en zal mogelijk nog uitgebreid worden met andere onderwerpen. Verder wordt het oplossingenboek - indien nodig - geactualiseerd. De wijzigingen ten gevolge van de Nieuwe Arbowet 2017 zijn in het boek verwerkt.

Voor wie is het Arbo Oplossingenboek bestemd?
Het boek is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers, bijvoorbeeld voor een personeelsfunctionaris die zich met het onderwerp arbeidsomstandigheden bezighoudt. Het boek is zo geschreven dat je geen deskundige hoeft te zijn om het te gebruiken.

Hoe werkt het oplossingenboek?
Met dit oplossingenboek kan iedereen voorbeelden vinden van oplossingen/maatregelen om risico's op werklocaties te verkleinen of weg te nemen. 
Het oplossingenboek leidt niet noodzakelijkerwijs tot wijziging van het arbobeleid op de werklocaties. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden die minimaal voldoen aan de eisen uit de Arbowet. De werknemers zijn verantwoordelijk voor het veilig werken volgens instructies.
Periodiek moet de werkgever de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (laten) uitvoeren en een Plan van Aanpak maken, zoals ook nu al vereist is.

Log in om het Arbo-oplossingenboek te openen.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email