Arbeidsvoorwaarden Handboek

Het Arbeidsvoorwaarden Handboek bevat modellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HR bestemd voor goede doelen. Het handboek bevat per onderwerp één of meerdere modelbepalingen, optionele bepalingen en een toelichting. De modellen weerspiegelen wat er meestal over een onderwerp geregeld wordt. De optionele bepalingen geven aanvullende of vervangende mogelijkheden. Waar dat van toepassing is worden ook trends aangegeven. Met behulp van de modelbepalingen kan je voor je eigen organisatie een arbeidsvoorwaardenreglement samenstellen. Organisaties die al een arbeidsreglement hebben, kunnen de modellen gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Voor het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement moet je keuzes maken over wat je geregeld wil hebben en op welke manier. De grootte en de aard van een organisatie spelen daarbij een rol. Het handboek is daarbij een hulpmiddel. Bij actuele ontwikkelingen wordt het Arbeidsvoorwaarden Handboek aangepast.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Documenten