HR-strategie en beloningsregeling

Voor het onderwerp HR-strategie en professionalisering en met name bestuurdersbeloning is Jan Tjerk Boonstra te raadplegen. Hij is Principal Consultant bij Human Capital Group, lid van de hoofdredactie van het magazine HR-Strategie, lid van de Advisory Board van business school TIAS, lid van de Raad van Advies van HR Academy en kerndocent van diverse masterclasses en leergangen van HR Academy.

Human Capital Group is een van de grootste HR-adviesorganisaties van Nederland. De adviseurs ondersteunen organisaties met de meest uiteenlopende HR-vraagstukken zoals HR-strategie, organisatie en professionalisering van HR en de HR-afdeling, organisatieverandering, talent- en performance management, functiewaardering en beloning, arbeidsvoorwaardenbeleid, reorganisatie en teamontwikkeling.

Human Capital Group werkt op advies en projectbasis maar zet ook interim professionals bij haar klanten in. De missie van Human Capital Group is klanten toekomstgericht en toekomstbestendig maken en dat gaat over drie centrale thema’s; de organisatie en mensen vitaal, wendbaar en professioneel maken.

De expertise van Jan Tjerk Boonstra ligt vooral op het vlak van:

  • HR-strategie en -implementatie
  • strategische personeelsplanning
  • HR-professionalisering
  • organisatie- en teamontwikkeling
  • het nieuwe organiseren
  • organisatiewendbaarheid en –flexibiliteit
  • performance management en bestuurdersbeloning.

Jan Tjerk Boonstra adviseert en ondersteunt onze leden bij vraagstukken ten aanzien van de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties. Hij maakt deel uit van de Adviescommissie beloningsregeling directeuren.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Onderwerpen Organisatie, governance en doelrealisatie
Vakgebieden