Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De eerdere wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat heeft de AVG veranderd?
De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, zoals het recht op inzage en verwijdering van data;
  • meer bevoegdheden van privacy toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen;
  • meer verantwoordelijkheden en plichten voor organisaties.

Ook voor goede doelen organisaties betekent dit onder meer dat zij:

  • verplicht kunnen zijn een FG (functionaris gegevensbescherming) aan te stellen;
  • de gegevensstromen in kaart brengen en deze vastleggen in het verwerkingsregister;
  • bij activiteiten met gevoelige persoonsgegevens een PIA uitvoeren;
  • verwerkersovereenkomsten met bepaalde leveranciers afsluiten;
  • analyse- en fondsenwervende activiteiten en gegevensuitwisselingen onder de loep nemen.

Hulp bij AVG
De toepassing van de AVG kan veel vragen oproepen. Om organisaties te helpen (blijvend) aan de AVG te voldoen, organiseert Goede Doelen Nederland regelmatig privacy workshops. Daarnaast is een privacy deskundige beschikbaar bij de helpdesk: Marianne Mathlener.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Onderwerpen Fondsenwerving & Persoonsgegevens
Vakgebieden