Innovatie in betalingsverkeer

De wereld van betalingsverkeer is enorm in ontwikkeling. De behoeften van donateurs veranderen sterk en nieuwe technologieën bieden kansen voor nieuwe betaaltoepassingen.

Ontwikkelingen die wij op de voet volgen zijn o.a:

BankID
BankID Zweden is ontwikkeld door Zweedse banken om te gebruiken voor onder andere digitale identificaties, transacties en het ondertekenen van documenten. Personen met een Zweeds persoonsnummer (Zweeds nationaal identificatienummer) kunnen hun bank-id gebruiken voor digitale identificatie, maar ook transacties en documenten ondertekenen. De identiteit van de klant wordt gegarandeerd door de bank die de BankID afgeeft. Bovendien is BankID volgens de Zweedse wetgeving en binnen de Europese Unie een geavanceerde handtekening. Dit betekent dat een handtekening gemaakt met een BankID juridisch bindend is. BankID is beschikbaar op smartcard, soft-certificaat, mobiele telefoons en tablets.

PSD2
PSD2 is een nieuwe Europese wet voor betalingsverkeer. PSD2 is de geactualiseerde versie van de Payment Services Directive (2007). Dit is de Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. De belangrijkste vernieuwing van PSD2 is dat de rekeninghouder gebruik kan maken van nieuwe betaal- en informatiediensten. Daartoe krijgt de rekeninghouder het recht om nieuwe partijen toegang te geven tot de betaalrekening bij zijn bank. Als de rekeninghouder hiervoor toestemming geeft, is de bank verplicht om mee te werken. Zo kunnen de nieuwe, derde partijen op verzoek van de klant een betaling starten (betaalinitiatiedienstverlening). Ook kunnen zij de klant een overzicht geven van zijn betaalrekening(en) bij zijn bank(en) (rekeninginformatiedienstverlening).

Het doel van PSD2 is meer concurrentie, meer innovatie, een betere consumentenbescherming en meer veiligheid in het Europese betalingsverkeer. PSD2 maakt nieuwe diensten mogelijk.

Blockchain
Blockchain-technologie is een gedistribueerde database die een lijst bijhoudt van data die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen. Een van de voordelen van Blockchain is dat het onhandige papieren contracten en documentatie kan vervangen door veilige en slimme elektronische documenten. Dat kan veel processen efficiënter maken. Blockchain kan grote gevolgen hebben voor de bestaande infrastructuur voor het betalingsverkeer.

Doorontwikkeling iDeal
Bijvoorbeeld de iDEAL QR-app. Hiermee kan een mobiele iDEAL-betaling vanaf scherm, drukwerk of brief worden opgestart. De veilige iDEAL QR-app voor smartphones of tablets scant de iDEAL QR-code, herkenbaar aan het iDEAL-logo in het midden. Daarna worden de details van de iDEAL-betaling getoond. Wij werken daarbij samen met o.a. de Betaalvereniging, Enigma en ABN AMRO.

SAMEN LEREN DOOR MIDDEL VAN COCREATIE
Het monitoren en duiden van ontwikkelingen is één ding. Er daadwerkelijk iets mee kunnen doen is een ander ding. Samen met een Enigma, ABN AMRO en diverse goede doelen zijn wij een cocreatie traject gestart met als doel om de relevante ontwikkelingen dichter bij huis te halen. Door samen te experimenteren, kunnen we samen leren. Bovendien worden kosten en risico's gedeeld waardoor de drempel om te innoveren wordt beperkt. Meer informatie volgt binnenkort.

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker marketing en fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Externe links