Betalingsverkeer

Er gebeurt veel op het gebied van betalingsverkeer. De wereld is in beweging en ook de behoefte van goede doelen verandert. Goede Doelen Nederland helpt haar leden bij het volgen en het duiden van deze ontwikkelingen. Wij zetten ons in voor een efficiënt betalingssysteem dat met aandacht voor bestaande betaalmiddelen (bijv. Acceptgiro en korte rekeningnummers) en nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Onze activiteiten kunnen grofweg verdeeld worden in drie categorieën:

  • belangenbehartiging
  • kennisdeling
  • innovatie

Lang is voor goede doelen de transactie de basis geweest voor de relatie met de donateur. Steeds meer goede doelen realiseren zich dit en maken de verschuiving van transactioneel naar relationeel denken. In het relationeel denken is relevantie het sleutelwoord. Relevant zijn op het juiste moment, via het juiste kanaal en met de juiste boodschap. De transactie zou niet de aanleiding van de relatie moeten zijn, maar een logisch gevolg. De ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer helpen ons hierbij. 

ONDERWERPEN
De afgelopen jaren hebben goede doelen veel tijd (en geld) besteed aan de implementatie van SEPA. In deze periode is een intensieve relatie opgebouwd met de diverse banken, DNB en de Betaalvereniging. De meeste gesprekken waren reactief, gericht op issues die op dat moment speelden. Het hoogtepunt (of dieptepunt, zo je wil) was de periode voor de invoering van SEPA, waar onderwerpen als de Acceptgiro, NAW-gegevens en verkorte nummers de agenda domineerden. Vaak stonden partijen tegenover elkaar en ontstonden impasses. Nu SEPA grotendeels achter ons ligt, hebben Goede Doelen Nederland en de Betaalvereniging het initiatief genomen om meer proactiviteit in de relatie te organiseren. Wederzijds begrip kan helpen om impasses te voorkomen. En goede informatie heen en weer kan bijdragen aan tussentijdse bijsturing zodat toekomstige ontwikkeling niet hoeven te resulteren in botsingen, maar eerder als oplossingen worden ervaren. Wij hebben een gezamenlijke agenda opgesteld, die is onderverdeeld in drie 'lijnen'.

  1. Issues die nu spelen
  2. Implementatie nieuwe producten/diensten
  3. Toekomstige ontwikkelingen

KENNISDELING
Vier keer per jaar organiseren wij een kennissessie over betalingsverkeer. Tijdens deze bijeenkomsten staan informeren, inspireren en (van elkaar) leren centraal. 

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerde Ledenberichten

Seminar 'De kracht van de community voor...

ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas

Goede Doelen Nederland en ABN AMRO...

Goede Doelen Nederland en ABN AMRO gaan op 1 ok

Kennissessies die iedere fondsenwerver moet...

Ook in 2018 organiseert Goede Doelen Nederland