Acceptgiro

De Acceptgiro is een belangrijk betaalproduct voor goede doelen. Veel donateurs gebruiken de Acceptgiro om een eenmalige of extra gift te doen aan het goede doelen. Al geruime tijd wordt er gesproken over de afschaffing van de Acceptgiro. Zo waren de banken voornemens om de Acceptgiro in 2012 af te schaffen. Na een intensieve lobby van o.a. Goede Doelen Nederland kwam in mei 2012 het verlossende woord: de Acceptgiro blijft in ieder geval tot 1 januari 2019 bestaan. Daarmee was het oorspronkelijke plan om in de migratie naar SEPA de Acceptgiro af te schaffen van de baan. 

STAND VAN ZAKEN
De afspraak met de banken is dat de Acceptgiro blijft bestaan tot, in ieder geval, 1 januari 2019. In de tussentijd wordt het gebruik van de Acceptgiro gemonitord. Tevens is afgesproken dat de Acceptgiro alleen verdwijnt, als er een volwaardig alternatief voor in de plaats is gekomen. In onze optiek is een volwaardig alternatief een alternatief dat dezelfde functionaliteit heeft als de Acceptgiro, inclusief de signaalfunctie die de huidige Acceptgiro heeft. 

INZET VAN DE BANKEN
De banken hebben onder leiding van de Betaalvereniging een werkgroep opgericht die zich moet buigen over de uitfasering van de Acceptgiro. Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan.

ONZE INZET
Goede Doelen Nederland is van mening dat de Acceptgiro voorziet in de behoefte van een grote doelgroep. Het grote aantal Acceptgirobetalingen dat goede doelen ontvangen is hier een bevestiging van. Goede Doelen Nederland maakt zich er hard voor dat de Acceptgiro niet verdwijnt als:

  • Het gebruik door donateurs van goede doelen in de afgelopen periode op pijl is gebleven c.q. blijft.
  • Er geen volwaardig alternatief voor in de plaats is gekomen c.q. gaat komen.

Wij voeren gesprekken met de Betaalvereniging en individuele banken over deze inzet. Daarbij zoeken wij, net als tijdens de vorige lobby in 2012, de afstemming met andere stakeholders, zoals de Consumentenbond en ANBO (de Ouderenbond).

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email