Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Met deze AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de AVG meer privacyrechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden.

Wat verandert er onder meer voor organisaties:

  • zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;
  • zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

FORMATS EN TEMPLATES
Een aantal documenten dat werd gebruikt tijdens de workshops over AVG, zijn nu beschikbaar voor alle leden. Het gaat om de volgende documenten:

  • Format registratieformulier verwerking persoonsgegevens
  • Format register verwerking persoonsgegevens
  • Format verwerkersovereenkomst
  • Format vragenlijst behorende bij de verwerkersovereenkomst

Naast de workhops wordt ook onderzocht of een Privacy Officer en/of Security Officer met meerdere goede doelen kan worden gedeeld. De AVG brengt ook nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee zoals het vormgeven en bewaken van het privacybeleid en het implementeren van en toezicht op informatiebeveiligingsbeleid. Goededoelenoganisaties hebben voor het organiseren van deze taak meerdere mogelijkheden:

  • Als taak toewijzen aan medewerker(s)
  • Zelf een Privacy Officer en/of Security Officer aanstellen
  • Delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer

 

WORKSHOP AVG 2019
Goede Doelen Nederland organiseert een nieuwe, dit keer een driedaagse, workshop Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor goededoelenorganisaties.
Deze workshop vindt plaats op 13, 20 en 27 september van 9.30 – 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de inhoud van deze workshop en voor het inschrijfformulier bij 'bekijk ook' op deze pagina.

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwe tweedaagse...

Aan de slag met de AVG?

Banken stoppen 1 januari 2019 met doorgifte...

Vanwege de privacy wet- en regelgeving stoppen

Vanwege grote belangstelling een extra serie...

In deze, door Goede Doelen Nederland georganise

Gerelateerde Ledenberichten

AVG documenten vanaf nu beschikbaar

Ook de vierde workshopreeks over de AVG is al w

Gerelateerde bijeenkomsten
Driedaagse workshop AVG (deel...

locatie: Goede Doelen Nederland, Amsterdam

Driedaagse workshop AVG (deel...

locatie: Goede Doelen Nederland, Amsterdam