Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Met deze AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de AVG meer privacyrechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden.

Wat verandert er onder meer voor organisaties:

 • zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;
 • zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Workshops AVG
Goede Doelen Nederland organiseert weer een nieuwe reeks van tweedaagse workshops om organisaties in staat te stellen om op een praktische en haalbare wijze op tijd te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. 

 • De eerste editie is op 13 en 20 juli.
 • De tweede editie op 31 augustus en 7 september.

Steeds van 10.00 – 16.00 uur en is inclusief lunch. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier onder BEKIJK OOK op deze pagina.
Meer informatie staat in het programma onder DOCUMENTEN op deze pagina. 

Formats en templates
De workshops zijn interactief en praktisch van aard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussie, eigen inbreng en concrete formats en templates wordt de theorie uit de wetgeving verhelderd.

Een aantal documenten dat werd gebruikt tijdens de workshops, zijn nu beschikbaar voor alle leden. Het gaat om de volgende documenten:

 • Format registratieformulier verwerking persoonsgegevens
 • Format register verwerking persoonsgegevens
 • Format verwerkersovereenkomst
 • Format vragenlijst behorende bij de verwerkersovereenkomst

Naast de workhops wordt ook onderzocht of een Privacy Officer en/of Security Officer met meerdere goede doelen kan worden gedeeld. De AVG brengt ook nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee zoals het vormgeven en bewaken van het privacybeleid en het implementeren van en toezicht op informatiebeveiligingsbeleid. Goededoelenoganisaties hebben voor het organiseren van deze taak meerdere mogelijkheden:

 • Als taak toewijzen aan medewerker(s)
 • Zelf een Privacy Officer en/of Security Officer aanstellen
 • Delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Documenten
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwe tweedaagse...

Aan de slag met de AVG?

Banken stoppen 1 januari 2019 met doorgifte...

Vanwege de privacy wet- en regelgeving stoppen

Vanwege grote belangstelling een extra serie...

In deze, door Goede Doelen Nederland georganise

Gerelateerde Ledenberichten

AVG documenten vanaf nu beschikbaar

Ook de vierde workshopreeks over de AVG is al w