Bedrijfsvoering & financiën

Goede doelen werken continu aan de kwaliteit van hun organisatie. Goede Doelen Nederland zet zich in voor een professionele en efficiënte bedrijfsvoering door haar leden. Ook werken wij aan de bevordering van de kwaliteit van het financiële beleid van de goede doelen. Dit is voor de sector als geheel van belang. 

Goede Doelen Nederland doet elk jaar onderzoek onder haar leden naar de ontwikkelingen in de bestedingen, de inkomsten, de kosten van beheer & administratie en de steun van de samenleving. Dit resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de Feiten & cijfers. 

De Academie is de plek waar we kennis delen en leren van elkaar. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Ook opnames van kennissessies kan je eenvoudig terug vinden in het archief. 

 

RICHTLIJNEN / STANDAARDS

 • Aanbeveling ‘kosten toerekening beheer en administratie’. Voor een verantwoorde toerekeningsmethodiek en meer uniformiteit.
 • Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij vragen als: op welke MVO-vraagstukken moet ik me richten? waar liggen risico’s en waar kansen? hoe organiseren wij MVO?
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. In de handreiking worden de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven.
 • Handreiking inzake de verwerking van toezeggingen aan partners in de jaarrekening van fondsenwervende organisaties
 • Handreiking partnercontracten. Een groot aantal fondsenwervende organisaties realiseert haar doelstellingen door het toezeggen van subsidies en/of het verlenen van langdurige opdrachten aan (project-) partners/consultants/andere NGO’s. Het aangaan van een dergelijk meerjarig contract kan grote financiële impact hebben op de jaarrekening. Deze handreiking geeft duidelijkheid over de verwerking van meerjarige partnercontracten in de jaarrekening.
 • RJ-richtlijnen. Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) van Erkende organisaties is ingericht overeenkomstig de RJ-richtlijn 2021, 650/640/C1/C2. Voor leden opvraagbaar.
 • RJ-bepaling 2021-3. Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640) ​

HELPDESK
Zeventien deskundigen van gerenommeerde organisaties staan dagelijks via de Helpdesk klaar om leden te helpen met een specialistische vraag op o.a. het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Daarmee heb je gratis deskundigheid binnen handbereik.

Je kunt de deskundigen direct of via ons vragen stellen over zeven onderwerpen:

 • Betalingsverkeer (elektronisch factureren | SEPA | E-commerce | verwerking betalingsverkeer)
 • Financieel (verslaggeving | pensioen | vermogensbeleid)
 • Fiscaal (schenken & nalaten | btw )
 • Fondsenwerving & Persoonsgegevens (donateursgerichte fondsenwerving | AVG)
 • Governance (Code en keurmerkzaken | Governance en Code Goed Bestuur | integriteit)
 • Juridisch (arbeidsrecht | reglementen | statuten en meer)
 • Organisatie (doelrealisatie | beloningsregeling | bestuur en politiek advies)
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Hoe voorkom je de gijzeling van jouw...

Goede Doelen Nederland is een samenwerking aang

Academie Goede Doelen Nederland is live!

De Academie van Goede Doelen Nederland is vanaf

Onderzoek Goede Doelen Nederland: in 2019 9...

In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan

Gerelateerde Ledenberichten

Top 5 sessies marketing en fondsenwerving...

Afgelopen jaar hebben we 35 online sessies geor

Doe mee: beantwoord enkele extra vragen voor...

In het kader van de jaarlijkse sectoranalyse st

Verwerking partnercontracten

Afgelopen dinsdag 8 december organiseerde Goede