Bedrijfsvoering & financiën

Goede doelen werken continu aan de kwaliteit van hun organisatie. Goede Doelen Nederland zet zich in voor een professionele en efficiënte bedrijfsvoering door haar leden. Ook werken wij aan de bevordering van de kwaliteit van het financiële beleid van de goede doelen. Dit is voor de sector als geheel van belang. Zo zijn er richtlijnen, diensten en producten ontwikkeld die een organisatie vooruit kunnen helpen of kunnen ondersteunen.

  PRODUCTEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

  • Sectoranalyse
   Een onderzoek naar de cijfers over de inkomsten, bestedingen aan de doelstelling, kosten werving en de kosten van beheer & administratie bij leden. Goede Doelen Nederland voert de sectoranalyse jaarlijks uit en publiceert de resultaten in 'feiten & cijfers'. 

  RICHTLIJNEN / STANDAARDS

  • Richtlijn Financieel Beheer
   Voor een zorgvuldige afweging tussen relevante financiële en niet-financiële doelstellingen; bevat een norm voor de maximale continuïteitsreserve en een format voor rapportage.
  • Aanbeveling ‘kosten toerekening beheer en administratie’
   Voor een verantwoorde toerekeningsmethodiek en meer uniformiteit.
  • Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   Bij vragen als: op welke MVO-vraagstukken moet ik me richten? waar liggen risico’s en waar kansen? hoe organiseren wij MVO?
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. In de handreiking worden de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven.
  • Handreiking inzake de verwerking van toezeggingen aan partners in de jaarrekening van fondsenwervende organisaties
  • Handreiking partnercontracten Een groot aantal fondsenwervende organisaties realiseert haar doelstellingen door het toezeggen van subsidies en/of het verlenen van langdurige opdrachten aan (project-) partners/consultants/andere NGO’s. Het aangaan van een dergelijk meerjarig contract kan grote financiële impact hebben op de jaarrekening. Deze handreiking geeft duidelijkheid over de verwerking van meerjarige partnercontracten in de jaarrekening.
  • RJ-bepaling 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640) 

  MANIEREN OM JE KENNIS OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN TE VERGROTEN

  • Platformbijeenkomsten
   Kennisbijeenkomsten over een specifiek thema; minimaal twee keer per jaar
  • Netwerk B&F
   Plaats online een bericht, begin een discussie of stel een vraag. Zo kan je met collega’s kennis en ervaring uitwisselen.
  • Helpdesk
   Zestien deskundigen van gerenommeerde organisaties staan dagelijks via de Helpdesk klaar om leden te helpen met een specialistische vraag op o.a. het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Daarmee heb je gratis deskundigheid binnen handbereik.
   Je kunt de deskundigen direct of via ons vragen stellen over vijf onderwerpen:

  -betalingsverkeer (verwerking, SEPA/PSD, Internationale betalingen, elektronisch factureren)
  -financieel (verslaglegging, pensioen en vermogensbeleid & beleggingen)
  -fiscaal (estate planning: schenkingen en erfenissen / btw)
  -juridisch (arbeidsrecht, reglementen, statuten, governance en meer)
  -organisatie en Governance en Doelrealisatie (AVG, code en keurmerkzaken, doelrealisatie)

  Onderwerpen Bedrijfsvoering & financiën
  Klap menu uit
  Gerelateerd Nieuws

  Onderzoek Goede Doelen Nederland: in 2019 9...

  In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan

  Gerelateerde Ledenberichten

  Verwerking partnercontracten

  Afgelopen dinsdag 8 december organiseerde Goede

  Sectoranalyse binnenkort van start

  Het is weer tijd om onze jaarlijkse ’sectoranal

  Nut en noodzaak van beleggen voor goede...

  Meer weten over beleggen versus kasgeld/spaarre