Inschrijfformulier Cursus Doelrealisatie

Via dit inschrijformulier geef je je op voor de Cursus Doelrealisatie, editie 7. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld je dus snel aan.

LET OP: voor deze bijeenkomsten gelden speciale annuleringsvoorwaarden.


 

Aanmelden
Kosten en annuleringsvoorwaarden
Deelnemersprijs (voor leden) is € 795. Er is geen btw verschuldigd omdat het een opleiding betreft. Bij twee of meer deelnemers van één organisatie, zijn de kosten voor elke deelnemer € 695. Deelnemersprijs (voor niet-leden) is € 895. Dit is ongeacht het aantal personen van een organisatie dat deelneemt. Betaling dient op eerste verzoek van Goede Doelen Nederland daartoe plaats te vinden.
Bij annulering vanaf vier weken vóór aanvang ben je 50% van het cursusgeld verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór aanvang ben je 100% van het cursusgeld verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Goede Doelen Nederland behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
Opmerkingen