Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300

Academie

Training: Morele oordeelsvorming - leer een gesprek voeren over integriteitdilemma's
Training Feedback geven en ontvangen
Training - Hoe geef ik integriteit praktisch inhoud als goed doel?
Training: sociale veiligheid voor managers (door KPMG)