Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300

Academie

Webinar: Trends in vrijwillige inzet in 2023
Training: Morele oordeelsvorming - leer een gesprek voeren over integriteitdilemma's
Workshop 2 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe bouw ik een impactvolle samenwerking op met bedrijven en blijf ik aan tafel?
Breakfast Club Trends in major donorwerving
Webinar over jaarverslaggeving
Training Feedback geven en ontvangen
Basistraining inkoop voor goede doelen
Workshop 3 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe haal ik meer uit mijn fondsenwervende gesprek?
Rondetafelbijeenkomst impact gericht werken
Fondsenwervingscafé