Workshopreeks integriteit voorjaar 2019 (workshop 3)

| Goede Doelen Nederland | toegankelijk voor leden

Je kunt je weer inschrijven voor de workshopreeks over integriteit. Goede Doelen Nederland organiseert deze reeks in samenwerking met Frans Geraedts en Sylvia Borren van Governance & Integrity in het kader van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit.

Goede Doelen Nederland, Partos en Governance & Integrity stelden een Handreiking Integriteitssysteem op waarin wordt uitgelegd hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht.
De workshopreeks ondersteunt leden bij het inrichten van zo’n systeem in de eigen organisatie. Ook helpen de workshops bij het naleven van de nieuwe integriteitsnormen in de Erkenningsregeling. In 2020 zal het CBF tijdens de jaarlijkse check en reflectie ook deze integriteitsnormen toetsen.

De onderwerpen per workshop zijn:

  1. Integriteitssysteem: wat is integriteit als je het ziet als organisatievraagstuk en hoe kun je als organisatie werken aan een systeem dat integriteit structureel beschermt?
  2. Integriteitssysteem en #MeToo: ervan uitgaande dat je werkt aan een integriteitssysteem, hoe moet je het zo inrichten dat het seksueel wangedrag helpt voorkomen en tegelijkertijd seksualiteit niet bestraft? Hoe moet je het systeem technisch toerusten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
  3. Een stap verder dan ‘wangedrag voorkomen’: stel je hebt als organisatie de ambitie om #MeToo te omarmen omdat onder deze noemer vrouwen voor het eerst tegen seksueel overschrijdend gedrag in het geweer kunnen komen. Hoe kun je #Metoo omarmen en je tegelijkertijd als organisatie ontwikkelen? 

De workshops vormen een reeks; het wordt daarom aangeraden deze alle drie te volgen om te kunnen voortbouwen op de opgedane kennis.

Een deelnemer omschreef de eerste workshop als “boeiend en leerzaam” en lichtte verder toe: “‘Je stapt erin met het gevoel dat wij al best veel doen op het gebied van integriteit en dat is ook zo. Maar een goed werkend integriteitssysteem vraagt toch echt meer. Bij ons is het nu vooral een HR-instrument. Ik zie nu dat het goed zou zijn om breder te kijken en integriteitsbeleid op een andere plek in de organisatie te beleggen. Integriteitsbeleid moet dwars door alle lagen van de organisatie heen zijn werk gaan doen. En daar is dus nog flink wat werk te verzetten.”

Data 

  • dinsdag 12 maart         van 14.00 tot 17.30 uur
  • donderdag 4 april         van 14.00 tot 17.30 uur
  • ​donderdag 23 mei        van 14.00 tot 17.30 uur 

Locatie
De workshops vinden plaats bij Goede Doelen Nederland, Amsterdam. 

Kosten
De prijs voor deelname is € 180,- voor de hele reeks (€ 60,- per workshop; btw is niet van toepassing). Mocht je verhinderd zijn op een van de dagen, dan kan een collega die workshop deelnemen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. De workshopreeks zal doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie
Voor informatie kun je contact opnemen met Anjelène van Vliet (vanvliet@goededoelennederland.nl).

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email